C# – Krotki

Loading Likes...

Krotki (ang. tuples). W 2010 roku wraz z .NET Framework 4.0 wprowadzono nowy zakres klas generycznych do przechowywania danych różnych typów – krotki. Ich zastosowaniem miało zostać wygodnym rozwiązaniem, gdy potrzebna jest metoda zwracająca więcej niż jedną wartość.

Egzemplarz krotki można utworzyć za pomocą konstruktora:

albo przy użyciu statycznej metody pomocniczej Tuple.Create

Tworząc obiekt krotki, możemy podać maksymalnie 8 wartości dowolonego typu. Krotki są klasami (typ referencyjny), więc porównanie ich operatorem równości zwróci fałsz. Trzeba również pamiętać, że każda krotka ma własności tylko do odczytu. Aby odczytać konkretną używamy nazw: Item1 – dla pierwszej własności, Item2 – dla drugiej, itd. (po jednej dla każdego parametru).

Alternatywą dla krotek są tablice typu object, ale używanie tablic jest mniej eleganckie i efektywne.

You May Also Like

About the Author: Jerzy Kołakowski

Pasjonat informatyki, bloger. Full-stack Developer Technologie:
  • ASP.NET MVC
  • ASP.NET CORE
  • Angular 2+

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook