C# – Pętle, budowa i zrozumienie

Loading Likes...

Pętle bez wątpienia są jednymi z najczęściej wykorzystywanych elementów języków programowania.

Pętle bardzo ułatwiają życie programistom, nie są trudne do opanowania, dlatego postaram się wyjaśnić w jaki sposób działają i jak je używać.

Pętla FOR

 • warunek pętli for składa się z 3 parametrów
 • pierwszy parametr (i = 0;) – startujemy od liczby 0
 • drugi parametr (i<=10;) – wykonuj pętlę dopóki nasza zmienna jest mniejsza bądź równa 10;
 • trzeci parametr (i++) – oznacza, że z każdą iteracją(obiegiem) pętli, zwiększamy ją o 1
 • instrukcje pomiędzy klamrami wykonają się wraz z każdą iteracją pętli

Przykład pętli FOR

Pętla WHILE

 • po słowie while, umieszczamy w nawiasach warunek
 • warunek (j<=10) – jeśli zmienna “j” jest mniejsze bądź równa 10
 • instrukcje pomiędzy klamrami wykonają się wraz z każdą iteracją pętli
 • iteracja odbywa się wewnątrz pętli (j++)

Pętla DO WHILE

 • różni się trochę od pętli WHILE, warunek piszemy dopiero za klamrami
 • obojętnie jaki będzie warunek pętli, ta wykona się  wraz z pierwszą iteracją pętli
 • instrukcje pomiędzy klamrami wykonają się wraz z każdą iteracją pętli
 • iteracja odbywa się wewnątrz pętli (j++)

Pętla FOREACH

 • wykonaj się dla wszystkich elementów, np. w liście, tablicy.
 • po słowie kluczowym foreach w nawiasach wpisujemy typ oraz nazywamy obiekt, potem słowo “in” a następnie wpisujemy listę, bądź tablicę, z której elementy chcemy pobrać.
 • typ obiektu powinien zgadzać się z typem obiektu znajdującego się w liście,
 • Uwaga, można użyć słowa dynamic, jeżeli nie wiemy do końca co przechowujemy

You May Also Like

About the Author: Jerzy Kołakowski

Pasjonat informatyki, bloger. Full-stack Developer Technologie:
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET CORE
 • Angular 2+

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook