C# – DateTime i TimeSpan czyli operacje z datami i godzinami.

Loading Likes...

Witaj,

Artykuł ten poświęcony jest praktycznemu zastosowaniu wbudowanych klas DateTime i TimeSpan.

Zdecydowana większość z nas natrafiająca na materiały w sieci szuka kodu. Dlatego też w tym artykule mało będzie teorii a skupie się wyłącznie na praktycznym zastosowaniu.

Gdzie znajdują się klasy DateTime i TimeSpan?

W biblitece systemowej.

Jak prawidłowo przechowywać daty?

Konwencje programistyczne mówią, żeby przechowywać je w uniwersalnym formacie UTC, czyli dla Polski godzinę do tyłu. Aby osiągnąć taki rezultat możemy skorzystać z parametru UtcNow w klasie DateTime.

Jak uzyskąć prawidłową datę i godzinę dla Polski?

W tym celu wystarczy wywołać na parametrze UtcNow metodę ToLocalTime() – Metoda ta pobierze godzinę, na podstawie strefy czasowej maszyny, na której uruchomiony jest program. W moim przypadku jest to Polska.

Jak pobrać tylko czas dnia – godziny, minuty, sekundy.

Wystarczy odwołać się do parametru TimeOfDay. Parametr ten zwraca nam obiekt TimeSpan, zawierający godzinę, minutę, sekundę oraz milisekundy.

Formatowanie godziny dla własnych potrzeb.

Załóżmy, że chcemy, aby nasza godzina nie zawierała sekund oraz milisekund.

Formatowanie daty na własne potrzeby.

Załóżmy, że chcemy z dziejszej daty tylko dzien oraz miesiąc. W tym celu posłużymy się metodą ToString(), a wewnatrz jej podamy interesujący nas format. Poniżej lista możliwych parametrów.

Przykładowe opcje:

Anegdotka, co będzie za 8 tysięcy lat? Będzie tak: yyyyy. Już teraz można podać taki format, dopisywane jest obecnie zero przed rokiem. Np. 02018

Dodawanie czasu do daty.

W tym celu służą wbudowane funkcje. Biblioteka DateTime umożliwia nam dodawanie każdego okresu czasowego – dni, miesiące ,lata, godziny itd.

Dodawanie czasu do określonej godziny.

Aby dodać czas do określonej godziny możemy użyć na klasie TimeSpan metody Add, a jako parametr podan wartość typu TimeSpan, która ma zostać dodana.

Odejmowanie i porównywanie

Aby odjąć datę od daty posługujemy się oparatorem matematycznym odejmowania.

You May Also Like

About the Author: Jerzy Kołakowski

Pasjonat informatyki, bloger. Full-stack Developer Technologie:
  • ASP.NET MVC
  • ASP.NET CORE
  • Angular 2+

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook