C# – Tablice

Loading Likes...

Tablice to typ danych, który reprezentuje konkretną liczbę elementów. Tablice oznacza się w C# nawiasami kwadratowymi za typem danych. W nawiasach kwadratowych musimy określić liczbę elementów tablicy. Jest to wymagane lecz w przypadku konieczności posiadania dynamicznej tablicy (liczba elementów docelowych jest nieokreślona) da się to “obejść” (patrz na dół tego wpisu – Dynamiczna tablica). Przykładowa deklaracja tablicy może wyglądać następująco:

Należy zwrócić uwagę, że możemy zadeklarować tablicę, której liczba elementów jest równa 0, natomiast odwołanie się do któregokolwiek z jej elementów spowoduje wyrzucenie wyjątku IndexOutOfRangeException.

Tablice możemy zadeklarować również w inny sposób, podając od razu jej elementy.

lub w jeszcze prostszy sposób

Odwołanie do elementów tablicy

Aby odwołać się do konkretnego elementu w tablicy podajemy jego index. Index liczony jest od zera, dlatego dla pierwszego elementu index wynosi 0.

Nadpisywanie elementów tablicy

Aby nadpisać element również odpowujemy się poprzez index i nie różni się to od nadpisania zwykłego napisu.

Domyślne wartości elementów

Podczas tworzenia tablicy dla typów liczbowych (ale nie dla nullowych np. ‘int?’) wszystkie elementy dostają domyślne wartości. Otrzymują one wartość 0 i jest ona wynikiem bitowego wyzerowania pamięci. Pozostałe typy otrzymują wartość null.

Dynamiczna tablica

Co zrobić, w przypadku gdy nie wiemy ile docelowo elementów będzie zawierać nasza tablica? Deklarowanie wielkich tablic jest mało ekonomiczną praktyką (względem pamięci), dlatego też w takim wypadku możemy skorzystać z listy (List<Type>) a następnie przekonwertować listę na tablicę. Przykład:

You May Also Like

About the Author: Jerzy Kołakowski

Pasjonat informatyki, bloger. Full-stack Developer Technologie:
  • ASP.NET MVC
  • ASP.NET CORE
  • Angular 2+

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook