C# – Typ var

Loading Likes...

Słowo var zostalo wprowadzone do języka C# w wersji 3.0., służy ono do deklarowania zmiennych lokalnych o niejawnie określonym typie.
W przypadku kiedy kod inicjuje zmienną, w momencie deklaracji oraz używane do tego celu wyrażenie posiada jednoznaczny typ, owy typ można ustalić w sposób niejawny zamiast jawny, co zostało przedstawione na poniższym przykładzie.

Wynikowy kod CIL, jest identyczny, jak w przypadku używania wyłącznie jawnnego typu string.
S
łowo var informuje kompilator, że typ należy ustalić na podstawie przypisywanej w dekalracji wartości.

Obsługa słowa var umożliwiła stworzenie  typów anonimowych, są to typy, które NIE zostały zadeklarowane za pomocą jawnych definicji klas.

Powyżej pokazano przypisywanie wartości typu anonimowego do zmiennej lokalnej o niejawnie określlonym typie.

You May Also Like

About the Author: Karol Cichoń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook