Python – Zmienne

Loading Likes...

Wprowadzenie.

Pojęcie zmiennych pojawia się w każdym języku programowania i nie ma się co dziwić, bo bez nich nie dałoby się pisać programów. Stanowią one elementarne podstawy, które powinieneś bardzo dobrze opanować, jeżeli chcesz zrozumieć dany język.

Są ważne, więc do czego nam służą? Jak je można rozumieć?

Zmienne przede wszystkim służą nam do przechowywania informacji. W praktyce, biorąc pod uwagę Przykład 1, informacją może być np. wiek użytkownika, jego imię, czy też informacja czy dany użytkownik posiada prawo jazdy.

Typy danych a zmienne.

Wcześniej wspomniałem, że zmienne mogą przechowywać różne informacje. Warto w tym miejscu zastanowić się jakim typem danych będzie nasza informacja. Informacja może być np. liczbą, napisem, czy też wartością logiczną(prawda/ fałsz) lub też całym obiektem(nie będziemy się zagłębiali). Jest to istotne ponieważ w każdym języku inaczej przypisuje się wartości do zmiennych. Spojrz na przykład poniżej.

Przykład 1.

Naszym zadaniem jest przypisanie do zmiennych dane opisujące osobę w tym przypadku: Jan Kowalski, 50lat, posiada prawo jazdy.

Widzimy, że będziemy mogli wykorzystać do tego 3 zmienne. Pierwsza będzie przechowywała informację o imieniu oraz nazwisku, druga będzie przechowywała wiek, trzecia informację o prawie jazdy.

Napisy – ciągi znaków.

Imię i nazwisko jest napisem, więc w pythonie deklaracja zmiennej, która jest napisem wygląda następująco:

Liczby.

Wiek jest liczbą – bez słówka “lat” zatem:

Wartość logiczna – prawda lub fałsz.

W naszym przypadku, będziemy określali w ten sposób czy dany użytkownik posiada prawo jazdy.

Aby wyświetlić naszą osobę wykorzystując zmienne oraz funkcję “print()”

Dodatkowo podrzucam tutaj linka, gdzie są poruszone dokładniejsze aspekty.

About the Author: Jerzy Kołakowski

Pasjonat informatyki, bloger. Full-stack Developer Technologie:
  • ASP.NET MVC
  • ASP.NET CORE
  • Angular 2+

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook