Tag: programowanie imperatywne

LWM#1 – Paradygmat programowania imperatywnego

Paradygmat programowania i jego imperatywny odpowiednik Sebastian MieszczańczykStudia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Profil: “Informatyka i Ekonometria” Specjalizacja: “Programowanie urządzeń mobilnych i aplikacji sieciowych” Siatkówka (GeoVolley Team) na pozycji środkowego Hobby: Oprócz programowania i wszystkiego co…

Read More »
Facebook